Dự án bộ nhận diện thương hiệu cho tiệm xăm Sorry Mom, nằm ở Braunschweig, Đức.

Điều đầu tiên chào đón bạn khi bước chân vào tiệm xăm gia đình này là sàn gỗ mộc mạc, trần cao và những thợ làm việc lành nghề với óc sáng tạo phong phú. Bạn hoàn toàn có cơ sở để trông đợi một hình xăm hoàn toàn mới mẻ, độc đáo chính mình.

Khách hàng: Tiệm xăm Sorry Mom

Lĩnh vực: Branding

Chụp ảnh: Thorsten kleine Holthaus, Koone & W.A.B.B. / Letterpress Stationary printed by Officina Polychroma, Hamburg

sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã itsme sorrymom 015
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 24
Branding, Design, Illustration
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 26
Branding, Design, Illustration

sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 37

sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 28
Branding, Design, Illustration
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 43
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 38
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 32
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 33
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 36
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 20
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 35
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 23
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 34
Branding, Design, Illustration
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 29
Branding, Design, Illustration
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 30
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 21
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 39
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 14
Branding, Illustration,
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 18
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 27
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 40
Branding, Design, Illustration
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 17
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 16
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 42
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 15
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 25
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã itsme sorrymom 015 1
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 31
Branding, Design, Illustration
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 41
Sorry Mom Tattoo
sorry mom - tiệm xăm với phong cách thanh nhã - it's me Sorry Mom – Tiệm xăm với phong cách thanh nhã image 22 300x200
Sorry Mom Tattoo

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here